Set speaker on Settings
Volumio main screen
Volumio sensor
Volumio action
prota-pi-white